Kontingent

Kontingentsatser

FC Culpa har som styrende filosofi at vi skal være et billigt alternativ til jurastudiets studerende. Vi har derfor et ved sammenligning utroligt beskedent kontingent. Satserne er som følger:

Studerende: 350 kr. per halvsæson

Færdiguddanede: 400 kr. per halvsæson

Nye spilleres første halvsæson: 100 kr. per halvsæson


Kontingentbetaling

FC Culpas spillere skal betale kontingent for hver halvsæson.


Fristen for indbetaling af kontingent i forårssæsonen er den 1. april.


Fristen for indbetaling af kontingent i efterårssæsonen er den 1. november.

Kontingentet skal indbetales på: xxx.