Bestyrelsen 2023

Formand

Andreas Moes

E-mail: [email protected]

Kasserer

Clara Blomsterberg

E-mail: [email protected]

Materialeansvarlig

Nicolai Holm-Gregersen

E-mail: [email protected]

Ansvarlig for promovering og hvervning

Mikkel Bundgaard Rosenkilde Larsen

E-mail: [email protected]


Ansvarlig for promovering og hverving

Laura Aagaard

E-mail: [email protected]

Ansvarlig for events og sociale arrangementer

Lucas Krabbe-Sørensen

E-mail: [email protected]

Ansvarlig for events og sociale arrangementer

Jacob Østgaard Dahl

E-mail: [email protected]

Fonds- og legatansvarlig

Anne Sofie Danielsen

E-mail: [email protected]

Ansvarlig for sociale medier

Casper Nicolajsen

E-mail: [email protected]

Ansvarlig for sociale medier

Maria Theresa Johannesen

E-mail: [email protected]